Om festivalen

Uppsala Hållbarhetsfestival är en årligen återkommande festival i Uppsala som verkar för att samla aktörer, projekt och initiativ som på olika sätt verkar för hållbarhet. Genom konst, musik, film och mycket annat försöker vi visa på den mångfald av sätt som finns att verka för hållbarhet och nå ut med budskapet om hållbarhet till nya målgrupper. På så vis skapar vi en mötesplats för alla där nya idéer kan växa och i takt med engagemanget för en bättre värld.

Varför?

Världen vi lever i står inför otroligt många problem. Global uppvärmning, fattigdom, förstörda habitat, förlust av biologisk mångfald, ett ekonomiskt system som har misslyckats och många sociala problem. Detta kan kännas överväldigande och tungt, men det finns också positiva förändringar i världen. Andelen förnybar energi i världen ökar explosionsartat, nya projekt startas mot fattigdom och rasism, god vegetarisk mat finns nu i nästan varje restaurang och ordet hållbarhet har aldrig förr varit så trendigt.

Vad?

Vi vill upplysa om vad som händer i världen, hur vi påverkar och på vilka sätt som vi kan bidra till en bättre värld. I år, under temat BLOMSTRA, vill vi satsa på hopp och lösningar. Vilka projekt, idéer och initiativ finns det i Uppsala som strävar mot hållbarhet och hur kan vi själva göra enkla förändringar för en bättre värld?

Hur?

Vi vill nå en bred publik, inte bara de som redan har ett intresse inom dessa ämnen. Genom att blanda musik, poesi och film, med föreläsningar och workshops hoppas vi nå fler än enbart de redan frälsta. Festivalen kommer att äga rum i centrala Uppsala, både inomhus och utomhus, lättillgängligt för alla som är intresserade. Vi bjuder in engagerade forskare, poeter, musiker och medborgare att framträda under dagen, som kommer att fyllas med föreläsningar, workshops, utställningar, musik, framträdanden och mat. På så sätt bidrar festivalen både till kulturlivet i Uppsala, höjer stadens miljöprofil samt skapar en möjlighet till en hållbar stad och värld.

När?

Årets festival äger rum den 18 maj med start under förmiddagen och ett program som löper hela dagen och kvällen. Ett mer översiktligt program kommer att publiceras under april, och under maj lägger vi upp ett mer detaljerat program.

Vilka är vi?

Uppsala Hållbarhetsfestival samordnas av Centrum för miljö- och utvecklingsstudier (CEMUS) vid Uppsala universitet och SLU, och drivs till stor del med hjälp av studenter och ideella krafter.

Kontakt

För generella frågor, kontakta oss via: festival(a)cemus.uu.se

För frågor om lokaler och ekonomi, kontakta Sara Andersson på sara.andersson(a)csduppsala.uu.se.

För frågor om att medverka i programmet, partnerskap och samarbeten, kontakta Sachiko Ishihara på sachiko.ishihara(a)csduppsala.uu.se.

 

Previous Festivals

Program för Vår 2017 (Svenska) // Programme for Spring 2017 (English)