Bidra till festivalen

Uppsala Hållbarhetsfestival skapas tillsammans med en mångfald aktörer i Uppsala som bidrag med utställningar, workshops, föreläsningar, konst, musik och mycket mer. Utan alla dessa fantastiska aktiviteter skulle det inte bli någon festival!

Anmälan till vårens festival är nu stängd. Vi tackar alla som har skickat in idéer och bidrag till programmet. Håll utkik till hösten om du är intresserad av att bidra till programmet på nästa festival!